Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Filosoferna: Vetenskaplig revolution och upplysning 1650-1776

0 kr - 0 kr
0 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 978-91-89139-09-1
I början av 1600-talet påbörjas den intellektuella revolution som ska sätta Europa i rörelse. Med kraft breder bland annat den cartesianska ”nya filosofin” och den nya vetenskapen med dess empiriska och matematiska metoder ut sig. Fram växer den mekanistiska världsbild som ersätter den teleologiska aristotelismen och möjliggör den moderna vetenskapen. Tyngdpunkten i Europas intellektuella liv flyttar från renässansens Italien till Frankrike, England, Tyskland, samtidigt som nationalspråken ersätter latinet. Svante Nordin presenterar här de ”nya filosofer” som under 1600-talet ställde naturfilosofin på ny grund. Dessutom de upplysningsfilosofer som nästföljande sekel skapade ett nytt begreppssystem för samhället, moralen och religionen och därmed öppnade dörren till vår moderna värld. Filosoferna: Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776 är en mästerlig krönika över den sprudlande intellektuella miljö som såg gamla dogmer ge vika för det frimodiga och metodiska kunskapssökande som skulle komma att förändra människans livsbetingelser i grunden. Boken är den tredje delen i Nordin svit över filosofins historia.

Titel: Filosoferna: Vetenskaplig revolution och upplysning 1650-1776
Förlag: Fri Tanke