Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
SKU 978-91-7866-994-3
Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige: Trosrörelsen, samfundsoberoende församlingar, migrantförsamlingar, anglosaxiska nätverk och många andra – en församlingsöversikt som innehåller en samling artiklar, nu utökade och kompletterade, som under sommaren 2015 publicerades i tidningen Världen idag. Dessa artiklar, som väckte stor uppmärksamhet, presenterar delar av en unik kartläggning av nya karismatiska församlingar i Sverige som gjorts av Torbjörn Aronson, docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Det handlar om en växande pingstkarismatisk (eller ”pentekostal”) samfundsöverskridande rörelse av församlingar i Sverige, av vilka flertalet är påverkade av teologi och spiritualitet med rötter i den karismatiska väckelsen i Sverige eller andra länder under 1960-1980-tal. Artiklarna presenterar en översiktlig undersökning av stora delar av denna grupp av församlingar, med hjälp av offentligt publicerat material. Resultatet av undersökningen visar konturerna av ett nytt kyrkligt landskap i Sverige, vilket inte går att låsa in i kategorier hämtade från 1800- och 1900-talens frikyrkliga strukturer. Globalisering och migration har fört mängder av nya neokarismatiska församlingar och nätverk till Sverige. Teologi och spiritualitet har blivit viktigare än samfundslojalitet. Det betyder att pastorer, präster, journalister, religionsvetare, teologer och kyrkohistoriker i Sverige behöver tänka om när det gäller analyser av både kyrka, frikyrka och pingstkarismatisk kristendom i Sverige.

Titel: Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige
Förlag: Livets Ords