Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ett heligt liv: skriftserien Silentium: 13

145 kr - 145 kr
145 kr
145 kr - 145 kr
145 kr
SKU 978-91-983795-3-2
Ett heligt liv innehåller två essäer som ingår i en av Rowan Williams senaste böcker, Holy Living – The Christian Tradition for Today, Bägge texterna handlar på olika sätt om ”hur vi kan leva uppriktigt och konsekvent i en gemenskap vars syfte är att vara ’sakramental’, i betydelsen att förkroppsliga Guds gåva till mänskligheten i Jesus”, som författaren själv uttrycker det. De två essäerna är karaktäristiska för Rowan Williams gärning. I den första utgår han från Benedictus berömda klosterregel från 500-talet, och visar på vilket sätt regeln även i dag ger verktyg för vårt sökande efter ett autentiskt kristet liv. Den andra essän berör förhållandet mellan en kontemplativ livshållning och evangelisation. Den bygger på ett föredrag som Rowan Williams höll i Rom under den romersk-katolska kyrkans biskopssynod den 10 oktober 2012 i samband med högtidlighållandet av femtioårsminnet av Andra Vatikankonciliet. Få kristna tänkare och teologer har haft större inflytande i europeisk samtid, läst och lyssnad till inom alla kyrkofamiljer men också i det sekulära samhället. Men det är framför allt i rollen som präst, biskop och den anglikanska kyrkans ärkebiskop, som Rowan Williams har vunnit mångas öra och förtroende genom sitt herdelika ledarskap. Ett heligt liv är översatt till svenska av Alva Dahl.

Titel: Ett heligt liv: skriftserien Silentium: 13
Förlag: Silentium