Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Från konflikt till gemenskap: Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017

0 kr - 0 kr
0 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr
SKU 978-91-7580-816-1
2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till att tillsammans fira det gemensamma vittnesbördet om Jesu Kristi evangelium; han är centrum i deras gemensamma tro. Samtidigt kommer de mitt i detta firande även att erfara det lidande som kyrkans splittring orsakar. Det ger anledning till en självkritisk prövning, inte bara av historien utan också av verkligheten idag.Från konflikt till gemenskap lägger grunden för en ekumenisk minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen. Den evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen uppmanar alla kristna att studera rapporten med ett både öppet och kritiskt sinne och att vandra vidare på vägen mot kyrkans fulla och synliga enhet.Häftad, 88 sidor. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Från konflikt till gemenskap: Gemensamt lutherskt-katolskt högtidlighållande av reformationsminnet 2017
Förlag: Artos & Norma