Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

En värdig död: katolska perspektiv

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
SKU 978-91-89506-30-5
LIVETS SLUT – vare sig det gäller mig själv eller någon närstående – är något som vi alla ställs inför, förr eller senare. Kanske känns tanken på att det jordiska livet en gång ska ta slut fjärran eller ofattbar. Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika perspektiv – för att uppmärksamma något som är ständigt aktuellt och som berör oss alla. Boken är en uppmuntran till att reflektera över livets slut och att ta del av den katolska synen på frågor som rör döende och död. Kunskap om livets slut hjälper oss att acceptera vår egen dödlighet och underlättar vid ställningstaganden och ansvar i dessa svåra frågor. Boken är utgiven i samarbete med Respekt. Generalsekreterare är Benedicta Lindberg.

Titel: En värdig död: katolska perspektiv
Förlag: Veritas