Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

En gåtfull spegelbild: Om Gudsbilder i modern skönlitteratur

0 kr - 0 kr
0 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
SKU 978-91-7580-602-0
Skönlitteraturen upptar ofta, och på många olika nivåer, inslag från den kristna traditionen. De kan vara synliga vid det första påseendet, men också finnas mellan raderna och kräva omläsning och uttolkning för att framträda. I denna bok analyseras ett antal skönlitterära texter från det svenska, engelska och franska språkområdet med syftet att visa hur inslag från den kristna traditionen samverkar och får gudsbilden att framträda. Den bredare frågan som ställs är hur Gud gestaltas i modern skönlitteratur. Gudsbilden framträder i ett intensivt samspel med andra mänskliga dimensioner än den rent religiösa. Den blir ett uttryck för människans försök att förstå sig själv som individ och samhällsvarelse i namn av det absoluta. Ingemar Friberg är docent i litteraturvetenskap och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Titel: En gåtfull spegelbild: Om Gudsbilder i modern skönlitteratur
Förlag: Artos & Norma