Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Pedagogik för 2000-talet

410 kr - 410 kr
410 kr
410 kr - 410 kr
410 kr
SKU 978-91-27-11739-6
Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med paroller som självstyrt lärande, uppgiftsbaserat lärande och delaktighet riktas fokus på »lärande» och inte längre på »inlärande». Nya tekniska möjligheter, satsning på kompetensutveckling och kvalitetskontroll är andra omständigheter i tiden som påverkar pedagogikens utveckling. Bokens första del är en revidering och omstrukturering av författarens tidigare utgivna Riktningar i modern pedagogik. Här möter vi några av den moderna pedagogikens förgrundsgestalter, exempelvis Dewey, Montessori, Piaget, Vygotskij, Rogers och Schön, som alla sätts in i ett historiskt sammanhang. Hur samhällsutvecklingen och dessa pionjärers arbete har lett fram till ett pedagogiskt nytänkande skildras i bokens andra del. Här ges en konkret framställning av nya pedagogiska arbetssätt. Vi får en presentation av PBL (problembaserat lärande), casemetodik och nya former för bedömning och betygsättning, utvärdering och kvalitetsarbete. Henry Egidius har mångårig erfarenhet av undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och lärarutbildning. Han har även utarbetat en rad referensverk inom psykologi och pedagogik. [Språk: Svenska] Inbunden

Titel: Pedagogik för 2000-talet
Förlag: Natur & Kultur