Hoppa till innehåll

Det föreställda ghettot - ultraortodox gränsdragning och identitetskonstruktion i "The Jewish Observer" 1983-2002

Original pris 169 kr - Original pris 169 kr
Original pris
169 kr
169 kr - 169 kr
Nuvarande pris 169 kr
SKU 978-91-88552-46-4
Hur lever man ett avskilt liv i dagens moderna värld? Kan man bevara en distinkt religiös och kulturell identitet i en omgivning som propagerar för pluralism och öppenhet? Integritet och avskildhet från det omgivande samhället är viktiga inslag i charedims (ultraortodoxa judars) kulturella identitet. Att argumentera för dessa värden är lätt, att praktiskt konkretisera dem i den globala byn är svårare. Där vårt moderna samhälle propagerar för otvungna möten mellan könen, betonar charedim separation mellan man och kvinna. Där det moderna västerländska samhällets klädsyn styrs av modebranschens senaste impulser, styrs det charediska samhället av traditionens syn på anständighet och ärbarhet. Den charediska gemenskapens svar på det omgivande samhället blir hela tiden att försöka erbjuda och argumentera för judiska värden som är av rakt motsatt karaktär. »Det föreställda ghettot» presenterar en tankemodell för att förstå den charediska gemenskapen och deras strävan att stå utanför majoritetssamhället och leva ett avskilt liv samtidigt som de lever, verkar och bor mitt i detta samhälles storstäder. Vad har detta för inverkan på deras kulturella identitet? Kommer den charediska gemenskapen att kunna behålla sin självbild av att vara en avskild gemenskap?