Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den största resan - essayer och berättelser

185 kr - 185 kr
185 kr
185 kr - 185 kr
185 kr
SKU 978-91-7518327-5
Den största resa man kan göra är färden in i den kristna erfarenheten av Guds verklighet. Den erfarenheten rymmer också reflektion, kunskap och förundran. I Christian Braws nya bok börjar den resan med missionens möte med förkristen Gudstro i södra Afrika. Hur talar man om Gud i Kristus just där? Hur säger man det outsägliga? Resan går vidare till församlingsbyggande, föräldraskap, människosyn, sam- hällsansvar. Vi möter Martin Luther, som hoppade av glädje över Jesus. Vi möter det svenska 1600-taletshandlingskraftiga, optimistiska och osannolikt uthålliga kristna. Vi lär känna kampen för den bibliska kyrkorätten. Fyra gestalter får sina egna porträtt. Den förste var den mest liberale, den mest begåvade, den mest skandalom susade och förfallne av sin samtids präster. Och just han blev en av de främsta själasörjarna i väckelsens historia. I de avslutande avsnitten följer vi några av 1900-­talets mest dramatiska skeenden i kampen mot det totalitära samhället. Christian Braw är präst, författare och docent vid Åbo Akademi. Han har på BV-Förlag tidigare gett ut essaysamlingarna Den stora förvandlingen samt Mellan tid och evighet

Titel: Den största resan - essayer och berättelser
Förlag: BV