Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Den som hör er, han hör mig : perspektiv på kyrkans förkunnelse

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7777-110-4
När Jesus skickade ut sina lärjungar för att vittna om honom övergick de från att vara lärjungar till att bli apostlar sändebud. I detta sammanhang sade Jesus till lärjungarna (Luk 10:16): Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Detta är allt jämt utgångspunkten för all kristen förkunnelse. Denna antologi om förkunnelsen tar ett brett grepp om ämnet teologiskt, historiskt och praktiskt. Med början i Nya testamentet, över fornkyrka och medeltid ges exempel på äldre förståelse av förkunnelsen liksom predikans praktik. Här berörs även teologiska utgångspunkter liksom förkunnelsens sammanhang i församling och gudstjänst. aKF:s årsbok 2018 vill ge den enskilde förkunnaren, men också den som lyssnar till förkunnelsen, underlag för den egna reflektionen och vill samtidigt vara ett bidrag till kyrkans ständigt pågående reflektion kring förkunnelsen.

Titel: Den som hör er, han hör mig : perspektiv på kyrkans förkunnelse
Förlag: Artos & Norma