Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den heliga Treenigheten

135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
SKU S431a-5x6mag
Den ryske munken Andrej Rubljov är den främste av Rysslands religiösa målare. Han utförde ett stort antal ikoner för ryska kyrkor och kloster. Hans mest berömda verk är Den gammaltestamentliga Treenigheten (1425–1427), som skildrar änglarnas besök hos Abraham och Sara i Mamres terebintlund (1 Mos. 18:1–16). Rubljovs ikonmåleri skiljer sig från den bysantinska traditionen och utmärks av en känslig linjeföring och varma, dämpade och harmoniska färger.Han var lärjunge till hagiografikern Theophanis Kretensaren. Ikonen utfödes till Himmelsfärdskatedralen i Moskva. Den anses vara en av de mest symbolladdade ikonerna i kombination med ett finkänsligt högklassiskt konstnärskap. Den finns idag på Tretiakov-galleriet i Moskva. Treenigheten målades på en vertikalt riktad bräda. Den utgår från berättelsen om den tre männens besök hos Abraham (1 Mos 18). Den visar tre änglar som sitter vid ett bord. På bordet finns en bägare. I bakgrunden ser vi Abrahams hus, ett träd (Mamres terebintlund) och ett berg (Moria). Änglarna är ordnade så att deras linjer bildar en hel cirkel. Mellanängeln och den till vänster välsignar bägaren med sina händer. Det finns ingen handling eller rörelse i målningen. Figurerna blickar in i evigheten i orörlig kontemplation. Det finns repor från ikonens riza (metallskydd) på marginalerna, gloriorna och runt bägaren. I sitt försök att skildra treenighetsläran övergav Rubljov de flesta av de traditionella elementen som typiskt inkluderades i målningar av Abrahams och Saras gästfrihet. De tre änglarnas tysta gemenskap är centrum för kompositionen. Formen som skildrar enheten är cirkeln. Den är grunden för kompositionen. Samtidigt sätts inte änglarna i cirkeln, utan skapar den istället, så våra ögon inte vill stanna vid någon av de tre figurerna utan dras in i utrymmet i mitten. Centrum är bägaren och kalvhuvudet som antyder korsfästelsens offer och påminner om nattvarden (vänster och höger ängels figurer gör en silhuett som liknar en bägare). Den vänstra ängeln symboliserar Gud Fadern. Han välsignar bägaren, men hans hand är målad på avstånd, som om han räcker bägaren till den centrala ängeln. Viktor Lazarev föreslår att den centrala ängeln representerar Jesus Kristus, som i sin tur välsignar bägaren och accepterar den med en båge som om han säger ”Fader, om det är möjligt, låt mig slippa denna bägare. Men inte som jag vill , utan som du vill". (Mattt 26:39) Naturen hos var och en av de tre hypostaserna avslöjas genom deras symboliska attribut, det vill säga huset, trädet och berget. Utgångspunkten för den gudomliga styrelsen är Guds skapande vilja, därför placerar Rubljov Abrahams hus ovanför motsvarande ängels huvud. Terebinten kan tolkas som livets träd och tjänar som en påminnelse om Jesu död på korset och hans efterföljande uppståndelse, som öppnade vägen till det eviga livet. Slutligen är berget en symbol för det andliga uppstigandet, som mänskligheten fullbordar med hjälp av den Helige Ande. Vingarna på två änglar, Fadern och Sonen, sammanfaller. Den blå färgen på Sonens kappa symboliserar gudomligheten, den bruna färgen representerar jorden, hans mänsklighet och guldet talar om kungavärdigheten.

Titel: Den heliga Treenigheten
Förlag: Iconotechniki