Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den barmhärtige Jesus

95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
SKU 10001-12304
S:ta Faustina Kowalska (1905-1938) tillhörde Vår Fru av Barmhärtighetens Systrar och har genom sina andliga upplevelser gett upphovet till bedjandet av Barmhärtighetens rosenkrans. Man kan sammanfatta budskapen om den Gudomliga Barmhärtigheten i tre punkter: Be om barmhärtighet för dig själv och hela mänskligheten. Var barmhärtig mot andra människor (Jfr. Herrens ord angående dem som korsfäste Honom: ”Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör.”). Lita fullständigt på Jesus! Bilden av den Barmhärtige Jesus visar den uppståndne Frälsaren, som bär Sårmärken och från vars genomborrade Hjärta kommer ut två strålar: en röd och en vit. Den röda står för Jesu Blod som är själarnas liv. Den vita strålen står för det vatten som strömmade ut från Kristi Sidosår och som gör själarna rättfärdiga. Syftet med bilden är att den är ett redskap för att erhålla nåd och att vara en påminnelse för världen om behovet att ha förtroende för Gud och att visa sin nästa

Titel: Den barmhärtige Jesus
Förlag: ats