Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Guds Barmhärtighet i min själ - Dagbok

Slutsåld
289 kr - 289 kr
289 kr
289 kr - 289 kr
289 kr
SKU 978-91-639-1718-9
Den år 2000 helgonförklarade polska nunnan och mystikern Faustina Kowalska förknippas först och främst med Gudomliga Barmhärtighetens tillbedjan, ett väl spritt alternativ till "den vanliga" rosenkransen och devisen "Jesus, jag förtröstar på dig". Faustina föddes 25 augusti 1905 i Głogowiec i närheten av Łódź, Polen, i en fattig familj och var det tredje av tio barn. Hon döptes med namnet Helena. Efter tre års skolgång började hon arbeta och flyttade hemifrån. Hon hade dock sedan länge haft religiösa upplevelser, och därför inträdde hon i Systrarna av Vår Frus barmhärtighetsorden 1925, varvid hon antog namnet syster Maria Faustina. De närmaste årtiondena levde hon som nunna, och ingen märkte vad som skedde i hennes inre. Hennes största omsorg gällde dem som hamnat snett i livet eller avfallit från Kyrkan. Eftersom hon endast gått tre år i folkskola fick hon hålla till godo med de enklaste sysslorna i klostret - oftast i köket eller trädgården. Hon mottog där uppenbarelser från Jesus som hon nedtecknade i anteckningshäften - och som sammanfogats i denna dagbok. Hon ägde en omtalad förtröstan och sade själv att hon helst önskade personifiera Jesu barmhärtiga hjärta. Efter att en lång tid ha lidit av tuberkulos avled Faustina endast 33 år gammal den 5 oktober 1938 i Krakow. Uppenbarelserna kom att tända en stark rörelse med fokus på Guds barmhärtighet i Kristus. Den polske påven Johannes Paulus II kanoniserade henne år 2000, och kallade henne "Polens gåva till kyrkan", "det nya milenniets första helgon" och "barmhärtighetens apostel i vår tid". Till syster Faustinas mission hörde också att sprida den bild av Barmhärtighetens Jesus, som hon fått beskriven för sig i Plock den 22 februari 1931 och att sprida budskapet om den Gudomliga Barmhärtigheten. För dagbokens översättning till svenska svarar Sven Ahlgren och Jonas Ahlner.

Titel: Guds Barmhärtighet i min själ - Dagbok
Förlag: Arcus