Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Then Swenska Psalmeboken 1582: utgåva med inledande kommentarer

139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
SKU 978-91-86681-31-9
Psalmboken räknas till ”folkböckerna”. Reformationen gjorde församlingssången populär och bara några få år efter det att de första tyska psalmböckerna publicerats utkom kring år 1530 också i Sverige tryck med andliga sånger och visor. Sedan 1500-talets mitt går dessa verk under beteckningen Then Swenska Psalmeboken. Nya utgåvor trycktes med jämna mellanrum och psalmbeståndet växte med tiden från några få psalmer till över etthundra. Många 1500-talets psalmböcker innehåller dock inte bara psalmer utan också ett kalendarium, medicinska råd eller andra nyttiga texter. Psalmboken var ett verk som inte bara brukades i kyrkan utan också för den privata andakten och i vardagslivet. Psalmböcker gick oftast i arv, från generation till generation, vilket resulterade i att de flesta med tiden blev helt sönderlästa och idag enbart finns som fragment eller i enstaka exemplar. Så är det också med 1582 års psalmbok som hittills enbart var känt som ett fragment bestående av titelblad och kalendarium. För några år sedan upptäcktes dock ett närmast fullständigt exemplar av Then Swenska Psalmeboken 1582. Denna utgåva gör hela detta unika verk – inklusive kalendariet, texter om åderlåtning m.m. – tillgängligt i transkriberad form utförd av Anita Eldblad, Uppsala. Därmed öppnas ett fönster mot 1500-talets religiösa och vardagliga liv. Den omfattande kommentaren belyser inte bara själva objektet – det unika exemplaret – utan också den svenska psalmhistorian på 1500-talet. Inledning och kommentar är skriven av Otfried Czaika, född 1971, och sedan 2013 professor i kyrkohistoria vid Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Boken utges av Skara stiftshistoriska sällskap och Finska kyrkohistoriska samfundet. [Språk: Svenska] Inbunden

Titel: Then Swenska Psalmeboken 1582: utgåva med inledande kommentarer
Förlag: Skara Stiftshistoriska Sällskap