Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Collegium Pastorale

75 kr - 75 kr
75 kr
75 kr - 75 kr
75 kr
SKU 741744114
”Nordens biskop” Eric Pontoppidan (1698–1764) i sin bok Collegium pastorale practicum.1 Där har han samlat all den lärdom han gav som ledning till blivande präster. Enligt den skulle de predika i kyrkan och sköta sitt kall. Biskop Pontoppidan konstaterar djupsinnigt att ”det naturliga fördärvet har sina djupaste rötter just i viljan”. Det är inte nog ”att undfly villfarelse och att tänka rätt och riktigt”. Därmed kan man väl göra vem som helst ”rättrogen”. Men för att kunna förhjälpa sina åhörare till att bli sanna kristna måste predikanten ”med sina ord sikta åt hjärtat och icke blott åt förståndet”. Endast på så sätt kan han genom Herrens nåd uträtta att de blir ”brinnande i Anden” (s. 111). ”Allt måste ske i en evangelisk anda, utan bitterhet, förakt eller hån, ej heller med skämt och lättsinniga ord”

Titel: Collegium Pastorale
Förlag: Lutherstiftelsen