Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kyrkomusik - Svenskt gudstjänstliv 2012

239 kr - 239 kr
239 kr
239 kr - 239 kr
239 kr
SKU 978-91-7580-566-5
Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg, och i församlingar skapar inte minst sångens plats i ungdomsgrupper och körer utrymmen för evangelisation, nyfunna möten och vägar att närma sig kristen tro. Även för kulturen i stort har det kyrkliga musiklivet under decennier spelat en avgörande roll tack vare sin höga och jämna kvalitet.I dag pekar tydliga tecken på att kyrkomusiken står i ett intressant brytningsskede. Allt mer av 1900-talets starka men centraliserade kyrkomusik ger vika för en rik mångfald vad gäller musikens stil och genre, liturgins instrument och andliga inspiration, musikernas examina och nationalitet. I en sådan verklighet söker denna årsbok förena historisk fördjupning och nedslag i angelägen nutid med artiklar som diskuterar kyrkomusikens speciella kallelse mellan det konstnärliga och det teologiska området.Häftad, 231 sidor.Författare:Sverker Jullander, fil. dr, diplomorganist och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitetJohannes Landgren, fil. dr, diplomorganist och professor i orgelspel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitetMattias Lundberg, fil. dr, forskarassistent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och raritetsbibliotekarie vid Musik- och teaterbiblioteket i StockholmJonas Lundblad, teol. kand., konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitetLena Petersson, teol. dr, lärare och studierektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i LundGustaf Sjökvist, professor, hovorganist och f.d. domkyrkoorganist i Storkyrkan, StockholmRedaktörer för årsboken:Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitetJonas Lundblad, konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitetRedaktion:Stephan Borgehammar, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Kyrkomusik - Svenskt gudstjänstliv 2012
Förlag: Artos & Norma