Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Bikten - sakrament och praktik

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
SKU 978-91-7777-242-2
Det talas påfallande lite om bikten i Svenska kyrkan, ett sakrament som nära nog fallit i glömska. I den här boken sägs något om hur det kommer sig och vad man skulle kunna göra åt det i församlingarna. Bikten har över tid fått många namn: botens, försoningens, förlåtelsens, återupprättelsens och omvändelsens sakrament. Den berör inte bara enskilda människor utan påverkar också synen på vad det är att vara kyrka. Prästen, ofta med hjälp av diakonen, är viktig för bikten. Men det är genom församlingens användning av bikten i praktiken, på ett öppet sätt mitt i vardagslivet, som den blir till hjälp och glädje för kyrkans folk. Sven-Erik Brodd är präst, teol. dr och professor em. Gunnar Weman är biskop, teol. dr och ärkebiskop em.

Titel: Bikten - sakrament och praktik
Förlag: Artos & Norma