Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Bibelintro

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 978-91-7387-902-6
Bibelintro vill hjälpa såväl den nyfikne nybörjaren som den vanlige bibelläsaren att upptäcka Gamla och Nya testamentet. Varje bibelbok presenteras här kortfattat och kärnfullt och förutsätter inga egentliga fackkunskaper. Bibelintro vill ge mod och lust att läsa vidare i texter som faktiskt gör anspråk på att förmedla tidlösa sanningar.

Titel: Bibelintro
Förlag: Libris