Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Mellan tid och evighet

0 kr - 0 kr
0 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
SKU 978-91-7580-824-6
I de tidigaste kristna texterna är förväntningar och föreställningar inför de yttersta tiderna inte bara ett i mängden av teman. Eskatologin står snarare i centrum. Vi finner dock inte en enhetlighet och allmänt accepterad eskatologi under dessa första århundraden, utan en mångfald av eskatologier. Komplexiteten kännetecknar också artiklarna i denna bok, som berör tidigkristen eskatologi i relation till en rad centrala tidigkristna texter och författare: Irenaeus av Lyon, Andra Baruk, Nag Hammadi-skrifterna, Theodoretos av Kyrros och Maximos bekännaren. Alla artiklarna är skrivna av ledande nordiska forskare.Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18–20 augusti 2014.Häftad, 152 sidor. Nr. 9 i serien Patristica Nordica [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Mellan tid och evighet
Förlag: Artos & Norma