Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Religionsmöte: Ekumenisk dokument, skriftserie no 9

90 kr - 90 kr
90 kr
90 kr - 90 kr
90 kr
SKU 1650-9196
Hur ska vi som kristna egentligen förhålla oss till andra religioner? Hur talar vi om Treenigheten med någon som inte är kristen? Hur gör jag om min dotter vill gifta sig med en muslim? Frågorna hopar sig i ett samhälle som på kort tid blivit mångreligiöst. Närvaron av troende från andra religioner är en stor utmaning för kyrkorna. »Religionsmöte - ekumeniska dokument» är nummer nio i Sveriges Kristna Råds skriftserie. Skriften innehåller en sammanställning av internationella ekumeniska dokument. I skriften presenteras också en teologisk grundhållning för hur man kan se på människor av annan tro. Dessutom ges råd och anvisningar för det konkreta mötet med troende från andra religioner. Ett särskilt avsnitt handlar om femton saker som kristna bör veta om islam. Redaktör Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Religionsmöte: Ekumenisk dokument, skriftserie no 9
Förlag: Sveriges Kristna Råd