Hoppa till innehåll

Variationer av predikouppfattningar

Original pris 179 kr - Original pris 179 kr
Original pris
179 kr
179 kr - 179 kr
Nuvarande pris 179 kr
SKU 978-91-88553-04-1
Hur uppfattar predikanter sitt predikouppdrag och hur uppfattar åhörare predikan? Hur förhåller sig dessa uppfattningar till olika predikoteoretiska perspektiv? Vilka konsekvenser får kunskapen om predikanters och åhörares uppfattningar för predikan? I undersökningen kartläggs hur de som är engagerade i predikosituationen tänker om predikan. Två grupper är då särskilt intressanta: predikanter och åhörare. Genom att två olika fenomenografiska undersökningar genomförts, en med predikanter och en med åhörare, kan författaren visa på ett brett spektrum av uppfattningar och en stor spridning av behov och förväntningar. Å ena sidan visar sig en mer institutionell syn på kyrkan där predikanten förmedlar ett givet innehåll till åhöraren. Å andra sidan framträder en mer organisk syn på kyrkan där predikant och åhörare i predikosituationen samverkar och berikar varandra. I en avslutande teologisk analys relateras resultaten från de fenomenografiska undersökningarna till olika predikoteoretiska perspektiv. Undersökningen visar hur det sker en pendling mellan olika perspektiv hos såväl predikanter som åhörare. Det finns därför behov av fördjupad reflektion över olika predikoperspektiv hos predikanten och i vilka skiftande predikosituationer som dessa behöver aktualiseras. [Språk: Svenska] Häftad