Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp

Moder Jord i klimakteriet - om klimatkrisen, hot och hopp Kampanj

REA 2023

Nyrinder, Birgitta (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-78-5

Lagerstatus

förbeställ nu!

49 kr89 kr

inkl. moms

Beskrivning

Moder Jord i klimakteriet uppmanar till ett nytänkande för att vi ska komma tillrätta med de klimatproblem som västerländsk livsstil orsakat. Tolv kvinnor - präster, politiker, poeter med flera - vill här visa vad helhetssyn och existentiella infallsvinklar på klimatdebatten kan bidra med, och att hoten mot vår miljö hänger samman med att Moder Jord under lång tid varit försummad och nedvärderad. I boken diskuteras rättvisefrågor, andlig mater-ialism (mater = moder), eko-feminism och skapelseteologi - teman som alla hör ihop med klimatfrågorna.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av en fördjupad diskussion om klimat- och miljöfrågor, där existentiella perspektiv står i förgrunden samtidigt som de ekonomiska och estetiska aspekterna inte försummas.

Medverkande författare:

Birgitta Dahl

Helene Egnell

Brita Haugen

Kerstin Bergman

Sigríður Guðmarsdóttir

Elisabet Hermodsson

Marie Milling

Lotta Hedström

Ann-Cathrin Jarl

Margareta Ingelstam

Helle Klein

Marianna Agetorp