Bäste biskop! Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Billing 1900-1924 (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, 10)

Bäste biskop! Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Billing 1900-1924 (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, 10)

Jarlert, Anders

Antalst

Artikelnummer

978-91-89515-17-8

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 150 kr/st - spara 23%

Köp 50 för 160 kr/st - spara 18%

Köp 25 för 170 kr/st - spara 13%

Köp 10 för 176 kr/st - spara 10%

Köp 5 för 180 kr/st - spara 8%

195 kr

inkl. moms

Beskrivning

Projektet syftar till en källkritisk utgåva av brevväxlingen mellan drottning Victoria (1862-1930) och biskopen, överhovpredikanten Gottfrid Billing (1841-1925), med utförlig kommentar, som sätter in den förvånansvärt frispråkiga korrespondensen i dess politiska och teologiska kontext i vid mening, med beaktande särskilt av brevskrivarnas positionering ur genus- och relationsperspektiv.

Korrespondensen är av stort intresse ur politisk-historisk synvinkel, och teologiskt dels i enstaka sakfrågor, dels genom att brevskrivarna har sin drivkraft i den lutherska kallelseläran, som även motiverar drottningens självständiga politiska agerande.

Därtill kommer själavårdsrelationen, som mot slutet av biskopens liv även blir så att säga omvänd, med drottningen som tröstare.

Utgåvan förses med en utförlig historisk inledning och en kommentar, sida för sida. [Språk: Svenska] Häftad