I martyrernas och bekännarnas tid

I martyrernas och bekännarnas tid

Cyprianus/Hieronymus

Antalst

Artikelnummer

978-91-87389-10-8

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 79 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 84 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 89 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 92 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 95 kr/st - spara 10%

105 kr

inkl. moms

Beskrivning

Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och år 258 led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd.När Hieronymus föddes år 342 var Kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider. Och vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde Kyrkan sin tro.Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin - Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften »Mot Helvidius», som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades.Översättning och inledningar av Göran Fäldt.Häftad, 158 sidor. [Språk: Svenska] Häftad