Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Med Gud i verkligheten - bortom klyschor och fromma fasader

129 kr - 129 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
SKU 978-91-9869-553-3
Vad gör jag när Gud tycks frånvarande, mörkret tätnar och svaren jag lärt mig inte längre bär? Jag behöver inte ge upp. Det går att söka vidare och finna en väg där all min mänsklighet och hela verkligheten ryms. I denna bok ges några vägmärken för den som vill fortsätta följa Jesus, även som vuxen. Författaren Magnus Malm skriver följande om boken: "Många kyrkor är bra på att nå ungdomar. Få kyrkor är bra på att vägleda ungdomar till en vuxen gudsrelation. Det händer något i glappet mellan ung och vuxen, där många vänder Gud ryggen – för de har aldrig fått hjälp att relatera Gud till sina egna liv. Christoffers bok går rakt in i det glappet. Hans vägledning bottnar i en egen erfarenhet av att ha låtit det gudomliga och det mänskliga mötas och samtala. Därför är han en trovärdig samtalspartner i en fas i livet där alltför många lämnas ensamma."

Titel: Med Gud i verkligheten - bortom klyschor och fromma fasader
Förlag: EFS