Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Korsets teologi

215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
SKU 978-91-9869-557-1
I fyra nyöversatta texter av helt olika karaktär får du möta Luther när han skriver om ett av reformationens mest centrala teman – korsets teologi. I Luthers teologi, liksom i Bibeln, möter vi motsatser som liv och död, gott och ont, barmhärtighet och vrede, liksom det som är fördolt och uppenbart i beskrivningen av Guds frälsande handlande. Begreppet ”korsets teologi” fångar för Luther upp den bakomliggande enheten i Guds handlande. I fyra nyöversatta texter av helt olika karaktär får du möta Luther när han skriver om detta centrala tema. Korsets teologi är den första boken i en serie skrifter där Martin Luther själv får komma till tals. Luthers betydelse för kyrka och samhälle i framförallt norra Europa kan knappast överskattas. Genom denna bokserie vill vi göra fler skrifter av honom tillgängliga för nutida svenskspråkiga läsare. Främst handlar det om skrifter som inte finns på svenska sedan tidigare, vilket kan bidra till att bredda och nyansera bilden av Luther som teolog och reformator. Även en del luthertexter som redan finns på svenska kommer att ingå i moderniserad form. Översättare: Aurelius, Carl Axel Bearbetad av: Aurelius, Carl Axel Övrigt: Lindholm, Hans Redaktör: Nygren, Tomas Inbunden. Ingår i serien Acta Johannelundensia Lutherskrifter

Titel: Korsets teologi
Förlag: EFS