Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Det stora uppdraget

135 kr - 135 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
SKU 978-91-9825-291-0
Den 15 mars 1866 landsteg de tre första missionärerna utsända av EFS på vad som idag är Eritreas kust. Det blev början till ett 150-årigt missionsarbete som fortfarande pågår. I denna jubileumsbok skildrar ett tjugofemtal olika författare EFS internationella mission utifrån olika aspekter. Här ges en kort bakgrundsbeteckning till EFS mission och fylliga beskrivningar av EFS arbete i Afrika, Indien och andra delar av världen. En del är känt, annat okänt eller mindre känt. Av naturliga skäl ligger fikus på de områden där EFS arbetat och arbetar. Från början handlade de om EFS eget missionsarbete, efterhand har det alltmer utvecklat sig till EFS samarbete med självständiga kyrkor. Med det internationella arbetet vore omöjligt utan mission i Sverige. Därför finns också artiklar som berättar om engagemang lokalt bland unga och äldre i vårt eget land. En jubileumsbok som firar150 år av internationell mission måste av naturliga skäl vara selektiv. Det är en lång och omfångsrik historia som ska berättas, och allt kan inte sägas. Boken är en historiebok, men det är också en bok som vill inspirera till fördjupning och fortsatt engagemang.

Titel: Det stora uppdraget
Förlag: EFS