Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Att låta ordet verka

215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
SKU 978-91-9869-558-8
Ett perspektiv på reformationen som inte alltid kommer fram är att det var en gräsrotsrörelse. I denna bok möter vi i svensk översättning Luthers konkreta vägledning till de kristna i en liten stad, Leisnig, som låg cirka 10 mil från Wittenberg. Detta är en vägledning som kan berika och utmana även oss i vår tid. Boken ingår i en serie skrifter där Martin Luther själv får komma till tals. Luthers betydelse för kyrka och samhälle i framförallt norra Europa kan knappast överskattas. Det är utifrån detta inte förvånande att det finns så många olika bilder av Luther och hans teologi. Han har beskrivits både som hjälte och bov. Många av dessa omdömen – både positiva och negativa – bygger dock på föreställningar om Luther med liten direkt kontakt med hans skrifter. En bakgrund till detta kan vara att urvalet av skrifter av Luther översatta till modern svenska är mycket begränsat. Genom denna bokserie vill vi göra fler skrifter av honom tillgängliga för nutida svenskspråkiga läsare. Främst handlar det om skrifter som inte finns på svenska sedan tidigare, vilket kan bidra till att bredda och nyansera bilden av Luther som teolog och reformator. Även en del luthertexter som redan finns på svenska kommer att ingå i moderniserad form. Ingår i serien Acta Johannelundensia lutherskrifter / 2

Titel: Att låta ordet verka
Förlag: EFS