Zizek om Lacan

Zizek om Lacan

Zizek, Slavoj

Antalst

Artikelnummer

978-91-88203-12-0

Lagerstatus

Beställningsvara

229 kr

inkl. moms

Beskrivning

Är psykoanalysen död?

Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm.

Slavoj Å iÅ ek vill ompröva denna förhärskande uppfattning.

Genom att ta avstamp i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att ”återvända till Freud” söker Å iÅ ek visa att det är först idag som psykoanalysens grundläggande insikter framträder i sitt rätta ljus.

Jacques Lacan anses vara en notoriskt svårläst och otillgänglig teoretiker.

Å iÅ eks föresats är att introducera Lacan för en bredare läsekrets genom att demonstrera hur flera centrala begrepp i den lacanianska vokabulären (den store Andre, objektet lilla a, det Reella etc.) är ovärderliga redskap för var och en som vill förstå den ideologi som genomsyrar vår egen påstått ”postideologiska” samtid.

Slavoj Å iÅ ek är en slovensk filosof och kulturkritiker. Bland hans tidigare böcker på svenska finns Först som tragedi, sedan som fars, De farliga drömmarnas år och Kommunismens idé. [Språk: Svenska] Häftad