Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens

Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens

Vikström, Björn

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-03846-9

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 202 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 215 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 229 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 237 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 242 kr/st - spara 10%

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad händer när vi läser en text?

Varför kan samma text tolkas på så många olika sätt - men ändå inte hur som helst?

I den här boken vill författaren ge en helhetsbild av texttolkningsproblematiken.

Tolkningen beskrivs som en »hermeneutisk båge» där vår första spontana förståelse av en text prövas och nyanseras genom metodisk analys, med målsättningen att nå fram till en kreativ tillämpning av texten.

Den skapande läsaren riktar sig i första hand till dem som i sina studier, t.ex. i religionsvetenskap, filosofi, historia eller litteraturvetenskap, ställs inför uppgiften att skriva uppsatser och avhandlingar.

Genom dessa skriftliga arbeten skall studenten visa sin förmåga att tolka vetenskapliga texter, skönlitteratur, tidningsartiklar eller andra skrivna källor.

Att avlägga en examen inom en viss akademisk disciplin innebär att bli bedömd som en kompetent uttolkare inom det egna ämnesområdet.

Kompetens handlar inte bara om insamlad kunskap, utan också om praktiska färdigheter, där man visar sin förmåga att tillämpa det man har lärt sig.

Boken erbjuder läsaren redskap för att komma vidare i denna kreativa tolkningsprocess. [Språk: Svenska] Häftad