Vidgade perspektiv på lidandets problem

Vidgade perspektiv på lidandets problem

Jonbäck, Francis & Langby, Lina & Li, Oliver [red.]

Antalst

Artikelnummer

978-91-7504-399-9

Lagerstatus

Beställningsvara

259 kr

inkl. moms

Beskrivning

Lidande och ondska utgör realiteter i vår värld som vi människor, oavsett gudstro och livsåskådning, på något sätt måste förhålla oss till.

Samtidigt är det ett anmärkningsvärt faktum att så mycket av den religionsfilosofiska litteraturen fokuserat på frågan om hur en allgod och allsmäktig Gud kan tillåta lidande.

I denna antologi angriper ett antal välinsatta forskare ämnet med syftet att vidga perspektiven. Hur ska man se på lidande utifrån ett feministiskt perspektiv? Utgör lidande ett problem för en ateist eller en agnostiker? Hur kan en person som tror på karma och återfödelse hantera problem med lidande och ondska? Detta är bara några av de frågor som diskuteras kring detta tidlösa ämne.

Mjukband. 382 sidor.