Verbum förlag deltar inte i bokrean, men vi erbjuder några egna restpartier: