Rena och naturliga bivaxljus, utan kemikalier eller tillsatser. Våra bivaxljus tillverkas för hand av munkar i ett ortodoxt kloster i Sibirien i Ryssland.

När bin samlar nektar och pollinerar växter, bidrar deras arbete till att stärka ekosystemet på vårt planet. När man slungat honung tar man tillvara vaxkakorna, för att stöpa ljus – en klimatsmart produkt. Ett vaxljus innehåller endast två grundämnen, kol och väte, som vid förbränning bildar vattenånga. Ljusen brinner med en fin väldoftande låga utan sot och giftiga partiklar i luften.