Rena och naturliga bivaxljus, utan kemikalier eller tillsatser. Våra bivaxljus tillverkas för hand av munkar i ett ortodoxt kloster.

När bin samlar nektar och pollinerar växter, bidrar deras arbete till att stärka ekosystemet på vårt planet. När man slungat honung tar man tillvara vaxkakorna, för att stöpa ljus – en klimatsmart produkt. Ett vaxljus innehåller endast två grundämnen, kol och väte, som vid förbränning bildar vattenånga. Ljusen brinner med en fin väldoftande låga utan sot och giftiga partiklar i luften.