Växjö stift i historia och nutid

Växjö stift i historia och nutid

Åberg, Göran

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-71-6

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 30 kr/st - spara 26%

Köp 50 för 32 kr/st - spara 21%

Köp 25 för 34 kr/st - spara 16%

Köp 10 för 35 kr/st - spara 13%

Köp 5 för 36 kr/st - spara 11%

40 kr

inkl. moms

Beskrivning

Populärvetenskaplig framställning av Växjö stifts historia och kyrkoliv från den helige Sigfrids tid till våra dagar.

Det geografiska område som täcks är den utsträckning som stiftet i dag har, och tonvikten är lagd på de senare århundradenas utveckling för att ge en bakgrund till dagens mångfasetterade kyrkoliv i Växjö stift.

Syftet med boken är att den ska medverka till en ökad förståelse för stiftet som en kyrklig enhet samtidigt som den ger en kortfattad översikt av stiftets historia för såväl kyrkans anställda, övriga medarbetare och förtroendevalda på stifts och församlingsplan som för intresserade i allmänhet.