Växjö stift i historia och nutid

Växjö stift i historia och nutid Kampanj

Bokrea 2021

Åberg, Göran

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-71-6

Lagerstatus

I lager

19 kr79 kr

inkl. moms

Beskrivning

Populärvetenskaplig framställning av Växjö stifts historia och kyrkoliv från den helige Sigfrids tid till våra dagar.

Det geografiska område som täcks är den utsträckning som stiftet i dag har, och tonvikten är lagd på de senare århundradenas utveckling för att ge en bakgrund till dagens mångfasetterade kyrkoliv i Växjö stift.

Syftet med boken är att den ska medverka till en ökad förståelse för stiftet som en kyrklig enhet samtidigt som den ger en kortfattad översikt av stiftets historia för såväl kyrkans anställda, övriga medarbetare och förtroendevalda på stifts och församlingsplan som för intresserade i allmänhet.