Vägen tillbaka till Gud

Vägen tillbaka till Gud

Johnson, Bo

Antal

Antalst

Artikelnummer

978-91-88553-51-5

Lagerstatus

i lager

45 kr

inkl. moms

Beskrivning

Häfte i vykortsformat (A6):

Frimodigt öser professor Bo Johnson i denna lilla skrift ur sin rika erfarenhet som bibelforskare, men också ur den svenskkyrkliga katekes- och

själavårdstradition i vilken han är uppvuxen:

»Evangeliet utgår ifrån att vi är människor, skapade av Gud, men att vi har kommit på avvägar. Därför gäller det än i dag att finna eller att återfinna Gud, inte bara som Skaparen utan också som Frälsaren och Hjälparen.

Inkarnationen, att Gud blev människa, innebär att vi inte kan dela upp livet i en “profan” och en “religiös” sfär. Gud finns med överallt i livet. Det behöver vi inte skämmas för. » - Bo Johnson