Vägen - En bok om katekumenatet

Vägen - En bok om katekumenatet

Wallin, Lise-Lotte; Wulff, Eva

Antalst

Artikelnummer

978-91-7315-499-4

Lagerstatus

Beställningsvara

219 kr

inkl. moms

Beskrivning

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta vuxna som söker en tro. Det är en väg in i kyrkan för människor som längtar, är nyfikna och söker kyrkans gemenskap för första gången eller på nytt.

De första tre kapitlen av Vägen ger en grundläggande beskrivning av katekumenatet. Följande sju kapitel fördjupar viktiga aspekter som pedagogik, liturgier, gruppsykologi och församlingsperspektiv. De sista fem kapitlen ger handfasta tips. Insprängt mellan kapitlen finns intervjuer med människor som berättar om sina erfarenheter av katekumenatet.

Texterna är skrivna av Lise-Lotte Wallin (rektor på Helsjön folkhögskola), Lotta Rönngren Appelsved (komminister i Gustaf Vasa församling i Stockholm), Eva Wulff (stiftskonsulent för undervisning vid Lunds stiftskansli), Göran Rehnström (församlingsherde i Linköpings

S:t Lars församling), Arne Johansson (lekman och samtalsledare för katekumenatet i Lessebo-Hovmantorps pastorat) samt Lena Lundberg (barn- och ungdomspsykiater).

Boken är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stift, Strängnäs stift, Linköpings stift, Lunds stift, Föreningen för katekumenatet och Sensus, som ett delprojekt inom Svenska kyrkans satsning »Dela tro – dela liv«.