Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

Larsson, Göran

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-72-3

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 134 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 143 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 152 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 158 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 161 kr/st - spara 10%

179 kr

inkl. moms

Beskrivning

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition är en bibelteologisk kommentar vars huvudsyfte är att försöka förstå den text vi idag möter i Bibeln genom att lyfta fram de olika bibelavsnittens centrala teman och belysa dessa med hjälp av judiskt, kristet och annat relevant material.

Vilken roll spelar denna bibelbok för judiskt påskfirande?

Vad innebär det att Gud skulle ha förhärdat faraos hjärta, och varför tycks Gud låta så många lida och gå under när Israel räddas?

Hur har detta tolkats av judar som ju genom historien själva har fått uppleva så mycket lidande?

Vad innebär Guds förbund med Israel?

Är Gud partisk?

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition är också en bok som uppmärksammar relationen mellan judar och kristna.

Kommentaren ägnar stort utrymme åt den judiska tolkningstraditionen, eftersom boken primärt är skriven med tanke på kristna läsare som inte är så väl förtrogna med judiska kommentarer.

Den behandlar bibelteologiska frågor, sätter in bibeltexten i den judiskkristna dialogens sammanhang, och korrigerar även vanliga kristna missuppfattningar av Gamla testamentet och judendomen.

Uppbrottet: Andra Moseboken i judisk och kristen tradition vill dessutom fungera som en bro mellan Bibelns värld och dagens verklighet.

Utan en ständig tolkning och tillämpning hade bibeltexten inte levt vidare. Bibeln gör anspråk på att förmedla Guds tilltal in i nuet.

Därför kompletteras de mer historiskt betingade frågorna »när», »var», »vad» och »hur» med teologiskt övergripande frågor som »varför» och »vartill».

Vilket gudomligt budskap vill den text vi läser förmedla till oss idag?

Teol. dr Göran Larsson är bosatt i Jerusalem och har under flera decennier spridit kunskap om judendom och kristendom och verkat för förbättrade relationer mellan judar och kristna.