Undervisa i kristen tro

Undervisa i kristen tro

Antalst

Artikelnummer

9789173154673

Lagerstatus

Beställningsvara

149 kr

inkl. moms

Beskrivning

Teologi och pedagogik hör ihop som två sidor av samma mynt.

Det som lärs är beroende av vad som görs, vad som sägs och hur det sägs.

Undervisning i kristen tro sker överallt där tron praktiseras, inte bara i den planerade undervisningen.

Den sker också i diakoni, gudstjänst och mission. Det finns en möjlighet till lärande i varje möte.

Undervisa i kristen tro knyter ihop den akademiska religionspedagogiken med församlingens metodiska behov.

Teorier om lärande tillämpas på församlingsliv och bibelberättelser och tvärtom.

Centrala frågor i boken är: Vad betyder det att undervisa i kristen tro?

Vilka erfarenheter bidrar till att man vill kalla sig kristen eller troende?

Vad menar vi med kunskap?

Hur lär vi oss?

Anders Hedman är präst och lärare i kristendomsdidaktik med konfirmandkateketik vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Han har arbetat 13 år som församlingspräst i Stockholms stift varav två år som ansvarig för Fryshuskyrkan på Fryshuset.

I arbete och studier har han fördjupat sig i frågor om lärande i församlingen.