Tro & Helande

Tro & Helande

Löfgren, Gunnar

Antalst

Artikelnummer

978-91-89414-86-0

Lagerstatus

I lager

130 kr

inkl. moms

Beskrivning

En lättfattlig och välbeskrivande översikt av vad Bibeln lär om tro och helande. Boken utmanar många föreställningar och inspirerar dig till att vilja lära än mer om trons centrum - Jesus Kristus!

Vad innebär egentligen det där lilla ordet tro, som betyder så mycket? Och varförär tro förknippat med helande? Förhoppningsvis kommer många av dina frågor omtro och helande att bli klarlagda i denna bok.

Tro är ett ord vi använder jämt och ständigt utan att reflektera över dess betydelse eftersom det känns självklart för oss vad det betyder. Ivardagsspråket används tro i många sammanhang som inte har ett dugg att göramed kristen tro. Eftersom vi använder ordet tro på så många olika sätt i vardagsspråket finns det en uppenbar risk för att vi blandar in vardagsspråkets förståelse av tro med Bibelns tal om tro.

Detta gör att ordet tro löper en stor risk att missförstås när vi använder det i ett kristet sammanhang. Därför är det helt nödvändigt att vi förstår vad ordet tro betyder, speciellt som vår frälsning är knuten till detta ord. En oklar förståelse av ordet tro leder lätt till tvivel, vånda eller rena villfarelser.Eftersom tro är så knutet till din eviga frälsning bör du göra allt du kan för att få en bibelförankrad förståelse av vad tro innebär samt förstå dessförhållande till sjukdom, helande och lidande. Att läsa denna bok är ett brasätt att få klarhet i många viktiga och centrala frågeställningar.