Theodor Wåhlin - arkitekten och restaureringskonsten

Theodor Wåhlin - arkitekten och restaureringskonsten Kampanj

Ponnert, Hans

Artikelnummer

978-91-7385-5327

Lagerstatus

i lager

125 kr598 kr

inkl. moms

Beskrivning

Arkitekten Theodor Wåhlin (1864-–1948) var verksam i Malmö och Lund i början av 1900-talet. Han var domkyrkoarkitekt vid Lunds domkyrka från 1902 och arkitekt vid Överintendentsämbetet, senare Kungliga Byggnadsstyrelsen. Wåhlin har ritat ett flertal profana byggnader i Malmö och Lund, t.ex. Hippodromen i Malmö och Botaniska Museet i Lund, men är mest känd för sina många kyrkorestaureringar i Skåne, bl.a. av kyrkorna i Gumlösa och Hannas. På ett kunnigt och initierat sätt behandlas Theodor Wåhlins arbete som restaureringsarkitekt. Genom att undersöka och redovisa en enskild arkitekts yrkesbana fördjupar boken kunskapen och insikten om den del av arkitektarbetet som speciellt rör restaurering av kulturhistoriska byggnader. Boken belyser därmed också restaureringskonsten i dess praktiska tilllämpning. Hans Ponnert, FK, arkitekt SAR/MSA. Han arbetar som projekterande arkitekt och antikvarie med inriktning på restaurering av kulturhistoriska byggnader och har restaurerat ett stort antal kyrkor i Skåne och Blekinge. Som tidigare avdelningsdirektör på Riksantikvarieämbetet har han ansvarat för forsknings- och utvecklingsarbete inom den antikvarisk-tekniska byggnadsvården och restaureringsarbeten på ett flertal byggnadsminnen samt Vitterhetsakademiens ruiner.