En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar

En rosa pedagogik: jämställdhetspedagogiska utmaningar Kampanj

REA 2020 (A)

Taguchi, Hillevi Lenz

Antalst

Artikelnummer

978-91-47-09951-1

Lagerstatus

REA 25 feb, boka nu!

48 kr399 kr

inkl. moms

Beskrivning

En rosa pedagogik vill visa vad ett jämställdhetsarbete i den svenska förskolan handlar om och hur det växt fram i mötet mellan teori och praktik.

På vilket sätt skulle förskolan kunna bli en avgörande jämställdhetspolitisk arena i det svenska samhället?

Boken är skriven inom ramen för forskningsprojektet Förskolan som jämställdhetspolitisk arena med stöd från Vetenskapsrådet.

I tretton kapitel presenterar forskare, förskollärare och studerande på master- och forskarutbildningar sina studier och tankar om vad som nu görs i termer av jämställdhet i svenska förskolor (och i viss mån skolor) och hur man vidare kan utmana detta arbete i förskole- och skolpraktiker.

En rosa pedagogik syftar på den utmaning som dagens genuspedagogiska och normkritiska arbete i förskolor och skolor i dag står inför. Färgen rosa är tätt kopplad till femininiteter och sexualiteter och är kodad med såväl lust och överskridande som underordning.

Ett omkodande av färgen rosa i det pedagogiska arbetet innebär en utmaning av alla typer av maktrelationer, även av pedagogiska praktiker som stelnar och blir ny norm.

En rosa pedagogik innebär ett arbete som på allvar vill utmana föreställningen om två stabila och oföränderliga kön och i stället se kön/genus som en pågående föränderlig multiplicitet. [Språk: Svenska] Häftad