Svart gryning: fascismen i Finland, 1918-1944

Svart gryning: fascismen i Finland, 1918-1944

Roselius, Aapo

Antalst

Artikelnummer

978-91-7779-080-8

Lagerstatus

Beställningsvara

289 kr

inkl. moms

Beskrivning

Det prisbelönta pionjärverket Svart gryning skärskådar den finska fascismens utveckling och dess oerhört stora inflytande över det finska samhället 1918 44. Under den tiden spreds den hatiska världsbilden öppet och fick stöd av näringslivets och samhällets toppskikt.

För första gången ges här en heltäckande bild av den finska fascismen under mellankrigstiden och andra världskriget, dessutom visas hur ideologin levt vidare och hur nära vårt grannland faktiskt var en fascistisk statskupp.

Boken tilldelades Statens pris för informationsspridning av finska undervisnings- och kulturministeriet 2017.

Ur motiveringen: Verket är skrivet av experter inom det ämne och den tidsepok som behandlas. Trots sina närmast skönlitterära förtjänster bygger det på den nyaste forskningen, och källundersökning i arkiv. Det är bara februari, men årets viktigast fackbok har redan utgivits.