För många människor idag är bristen på struktur och ordning i livet extremt besvärande. Här ges några exempel på strukturerad kristendom, där det vi tror också får prägla hur vi lever. Förslag till huvudböcker är den lutherske New York kyrkoherden James K. A. Smiths "Du blir vad du älskar" och Annika Spaldes "Munken inom dig".