Mer än tecken: Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

Mer än tecken: Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

Sjöstrand, Lena

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-618-1

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

På vilket sätt beskrivs och tolkas människors kroppar i kristen liturgi? Traditionellt har man utgått från vad text och musik säger, försökt tolka orden och symbolerna. Men vad händer om man istället ser liturgin som en händelse, undersöker vad som sker mellan människor och deras kroppar, med hjälp av teorier som rör fenomenologi och performance?Avhandlingens konkreta utgångspunkt är kyrkospelet, något som varken är traditionell gudstjänst eller teater. Utifrån ett kyrkospel, som baserar sig på en romansvit av Kerstin Ekman, besvarar författaren frågeställningen. Hon går igenom de synsätt som finns kring kroppslighet i gudstjänstsammanhang. Lyfter fram semiotiken i liturgiken, prövar att sätta symbolerna i fokus, hämtar inspiration från iscensättning inom teater och estetik, undersöker sambandet mellan språk, rum och kroppar, gör en djupdykning i Maurice Merleau-Pontys fenomenologi och fäster vår uppmärksamhet på den spännande vändning som teaterkonsten genomgått under det senaste halvseklet.Undersökningen utmynnar i uppslag till en förändrad förståelse av kroppen och ett performativt synsätt, pekar på det specifika i genren liturgisk dramatik och uppmanar oss att se på människors kroppar i gudstjänsten som något mer än tecken.Danskt band, 311 sidor. [Språk: Svenska] Häftad