Biblia pauperum: de fattigas bibel - En rik inspirationskälla för senmedeltiden

Biblia pauperum: de fattigas bibel - En rik inspirationskälla för senmedeltiden

Sandquist Öberg, Christina

Antalst

Artikelnummer

978-91-7402-410-4

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 232 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 247 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 263 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 272 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 278 kr/st - spara 10%

309 kr

inkl. moms

Beskrivning

Biblia pauperum (som en av flera olika benämningar) från medeltiden har varit av central betydelse som inspirationskälla och smältdegel för olika konstarter samt som textförlaga i bildframställningen från senare delen av medeltiden i Europa norr om Alperna.

Till verkets spridning bidrog inte minst de vid 1400-talets mitt tillkomna blocktrycken.

Både dessa och de många bevarade handskrifterna kännetecknas av livfulla bildframställningar med scener ur Nya testamentet flankerade av motiv ut Gamla testamentet, allt enligt den typologiska bibeltolkningen.

Inte minst har kyrkomålare som Albertus Pictor varit starkt influerade av Biblia pauperum.

Under sin mångåriga verksamhetstid kom denne att mer och mer utgå från BP för sina bildmotiv och att även, med vissa ändringar och tillägg, från detta verk återge de olika typer av text som åtföljer dessa.

Christina Sandquist Öberg har i denna edition transkriberat blocktryckstexten och nyöversatt den från latin till svenska och även bidragit med kommentarer till språk och innehåll.

Nyöversättningen av detta klassiska verk riktar sig framför allt till kyrkohistoriker, idéhistoriker, konstvetare med medeltidsinriktning och andra medievister men också till alla som är allmänt intresserade av medeltidens bild- och textskatt.

Christina Sandquist Öberg är docent i latin vid Stockholms universitet. 2009 utkom hon med volym II av Albertus Pictor - målare av sin tid.

Hon är nu verksam med forskningsprojektet »Medeltida textskatt i uppländska kyrkor».

Boken innehåller även ett appendix av Pia Bengtsson Melin, fil.dr i konstvetenskap. [Språk: Svenska] Inbunden