Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop: unga katoliker i Sverige

Det är ju faktiskt två världar som inte går ihop: unga katoliker i Sverige

Salminen-Karlsson, Minna

Antalst

Artikelnummer

978-91-7844-678-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 178 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 190 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 201 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 209 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 213 kr/st - spara 10%

237 kr

inkl. moms

Beskrivning

Denna bok grundar sig på intervjuer med tjugo katolska ungdomar, som bestämt sig för att ta sin tro och kyrkotillhörighet på ett hängivet allvar.

Framför allt handlar den om vad ett sådant ställningstagande innebär för dem i det svenska samhället, där livsstilen och de allmänna värderingarna ligger långt från de katolska.

Hur integrerar man i sin person och sitt liv två olika världsuppfattningar och moralsystem?

Problemet kan också ses från motsatt håll. Hur lyckas samhället integrera personer som ger uttryck för en annan livsåskådning? När man diskuterar sådana frågor i Sverige, är utgångspunkten ofta en fråga om ”främmande” värderingars och traditioners berättigande och möjligheten att tillämpa dem i den svenska omgivningen.

I det svenska samhället, och kanske i synnerhet i den svenska skolan, är det problematiskt att ha avvikande moraluppfattningar. Skolan skall enligt läroplanen bygga på ”den etik som förvaltats av kristen tradition”. Men elever som i allra högsta grad är representanter av en kristen tradition men som gör en annan tolkning av t.ex. människolivets okränkbarhet än vad man automatiskt gör i Sverige, möter inte en genuin diskussionsmiljö utan blir uteslutna från början. Man kan reflektera över var och på vilka grunder gränsen mellan det gångbara svenska och det icke-gångbara främmande dras och varför självklarheter är så självklara.

[Språk: Svenska] Häftad