S:t Patrick och S:t Columba: två ledares andliga utveckling

S:t Patrick och S:t Columba: två ledares andliga utveckling

Berndtsson, Per-Eive

Antalst

Artikelnummer

978-91-978776-4-0

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 104 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 111 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 118 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 122 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 125 kr/st - spara 10%

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

Genom historien har kyrkan alltid upplevt tider av förnyelse och expansion. De bakomliggande orsakerna till dessa är i allmänhet flera, till exempel gynnsamma kulturella faktorer, sociala behov och människors andliga längtan. Ändå kan man i allmänhet härleda dessa för kyrkan så positiva tider, till enskilda människors liv och handlingar. Det finns alltid ledargestalter som varit med och format den andliga atmosfären, såväl i närområdet som i områden fjärran ifrån.

Den kristna keltiska andlighetens framväxt och expansion på Irland under 400-talet kom att få en stark påverkan på Europas kristenhet under många århundraden framåt. Den keltiska spiritualiteten var också en viktig faktor när Sverige kristnades.

Två av de personer, vars personlighet och livsgärning allra tydligast kom att prägla den keltiska andligheten var S:t Patrick och S:t Columba. Syftet med detta häfte är att försöka förstå deras personliga livsresa utifrån ett andligt- och utifrån ett ledarskapsperspektiv. Häftet vill också ge en djupare insikt i hur deras personlighet, erfarenheter och livsgärning på olika sätt har varit med att forma den keltiska andligheten.

Per-Eive Berndtsson arbetar som präst och bibelskolelärare i Kornhillskyrkan i Halmstad. Han har tidigare författat en handfull böcker, bland annat boken Vindarna från väster - lärdomar från den keltiska kyrkan.