Kristendomen: En historisk introduktion

Kristendomen: En historisk introduktion

Rasmussen, Tarald/Thomassen, E

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-336-4

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 202 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 215 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 229 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 237 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 242 kr/st - spara 10%

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

På många vis är detta en unik bok genom sin rikedom på perspektiv. Den utgår från den rörelse som uppstod kring Jesus och kretsen kring honom och visar hur den med tiden kom att utvecklas till den kristna kyrkan med dess annorlunda villkor.

I den följande vandringen genom århundradena är det människorna som de båda författarna framför allt har i sikte, hur de som kristna upplevde sin omvärld och upplevdes av den.

Förhållandet mellan kristendomen och den omgivande kulturen ges ett stort utrymme, och boken anknyter ofta till nutida mentalitetsforskning för att illustrera hur religion och samhälle ömsevis påverkade

varandra.

Vi får också inblickar i olika kreativa

strömningar inom den medeltida kristendomen och hur de tog sig uttryck i konst, arkitektur och fromhetsliv. Också reformationen beskrivs på samma vis med en huvudvikt på protestantisk mentalitet och dess påverkan på de samhällen där den kom att dominera. Kristendomens möte med utomeuropeiska kulturer får en motsvarande belysning.

De båda författarnas ledigt berättande stil gör boken till en givande läsning också för nybörjaren.

[Språk: Svenska] Häftad