Prosten Hjalmar Eks levnadsminnen

Prosten Hjalmar Eks levnadsminnen Kampanj

REA 20 f

Samuelsson, Owe

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-92-1

Lagerstatus

I lager

35 kr159 kr

inkl. moms

Beskrivning

Hjalmar Ek (1853–1941) verkade under ett drygt halvsekel som församlingspräst i Lunds stift.

Han var född i Lund dit han också återvände som emeritus.

Efter sin prästvigning 1879 innehade han relativt långa missiv i Reslöv, Osby och Västra Vram innan han 1894 blev kyrkoherde i Asarum.

Där utnämndes han 1908 också till kontraktsprost i Listers och Bräkne kontrakt.

Från 1910 och till sin avgång vid 78 års ålder 1931 verkade han i Strövelstorp.

Sin långa prästgärning har Hjalmar Ek själv summerat i vad han kallar en »levnadsteckning tillägnad barnen».

Han framhåller här inledningsvis, att »mina levnadsskickelser äro av så alldaglig art, att de icke kunna vara av intresse för några andra än mina närmaste».

Den som tar del av dessa innesbilder finner emellertid att de ger en utmärkt inblick i hur en ganska »vanlig» präst upplevde såväl sin egen som hela samhällets utveckling under en tid av stora förändringar på en rad olika områden.