Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ind i fællesskabet – en samtidsteologi om gudsriget og det evige liv

359 kr - 359 kr
359 kr
359 kr - 359 kr
359 kr
SKU 978-87-410-0658-1
Man kan inte prata om livet efter döden utan att prata om livet före döden. Om evigt liv överhuvudtaget existerar måste det redan vara närvarande mitt i tidens flöde och platsens rörelser. Vi vet redan om tidskrävande upplevelser. Om vi ​​hör ett stycke av en melodi, klingar även de föregående tonerna ut, precis som vi förväntar oss att nya toner ska dyka upp. Vi lever rytmiskt, på en gång i nuet, i det förflutna och i framtiden. På samma sätt lever vi i resonans, i spänningsfältet mellan oss själva och andra. Jesus från Nasaret gav generöst med exempel på Guds rike från det dagliga livet. Vi kan göra samma sak idag. Guds rike är resonansernas rike: en intensifiering av upplevelserna av tillmötesgående och acceptans som förbinder människor med varandra och med naturen. Köttets uppståndelse innebär livsberättelsens uppståndelse in i Guds evighet, vilket ger utrymme för både individualitet och gemenskap. Genom inspiration från resonansteorin och KE Løgstrups skapelseteologi ger Niels Henrik Gregersen ett sammanhängande förslag på hur man kan tänka om Guds rike och det eviga livet idag. I 20 översiktliga kapitel behandlas teman som död, sorg, nära-döden-upplevelser, tro, hopp, kärlek, gudsriket, uppståndelsen och det eviga livet som en fortgående inlärningsprocess.

Titel: Ind i fællesskabet – en samtidsteologi om gudsriget og det evige liv
Förlag: Eksistensen